Verksamheten

Föreningens huvuduppgifter skall vara:

  1. Att förmedla kontakter mellan medlemmar i syfte att få till stånd utbyte av erfarenheter och tjänster.

  2. Att hålla medlemmarna informerade i frågor som är aktuella inom Slakthusområdet och andra frågor som direkt kan beröra medlemsföretagen.

  3. Att tillvarata medlemmarnas intressen i kontakter med Saluhallsförvaltningen, Stockholms stad i övrigt eller andra myndigheter.

  4. Att verka för att Slakthusområdet blir känt som
    - en bra arbetsplats med centralt läge och god närmiljö.
    - en viktig del av livsmedelsförsörjningen i Stockholm.
    - ett intressant område med speciell historia och byggnadsstil.

Föreningen distribuerar regelbundet nyheter och annan information till medlemsföretagen. Dessutom anordnas medlemsmöten dit alla anställda inom Slakthusområdet är välkomna.