Slakthusområdets utveckling

globenomradet_K6A9849_lit

Under senare år har Slakthusområdets framtid diskuterats. Stockholmsregionen växer med 40.000 invånare per år och därmed är behovet av en omfattande bostadsbebyggelse stort. Samtidigt har Stockholms stad satt som mål att skapa 50.000 nya arbetsplatser i Södra Stockholm.

En viss risk finns därför att Slakthusområdets verksamheter trängs ut av bostadsbebyggelse. Ett problem uppstår då, då många av livsmedelsföretagen har ett omfattande samarbete och därför är beroende av närhet till varandra.