Historik

Slakthusgatan 8


1912, det år som de Olympiska spelen hölls i Stockholm, invigdes ett offentligt slakthus på Enskede Gårds domäner. Här fanns stallar och slakthallar för nöt, svin, hästar och småboskap. Det fanns också kylhus, maskinhus och bostäder för veterinärer och slaktare. Hit flyttade även Stockholms stads saluhallsförvaltning, inrättad fem år tidigare.

Verksamheten ökade snabbt inom området och 1939 slaktades rekordmånga djur - 98 000.
1936 öppnade Partisaluhallen för kött. Successivt minskade slakten i betydelse för att upphöra helt 1991. I stället har styckning, vidareförädling och partihandel med kött-, fläsk- och charkuteriprodukter blivit dominerande.

Slakthusområdet är idag norra Europas största partihandelsområde för kött, fläsk och charkuteriprodukter. Drygt 250 företag delar på resurser som mark, vatten, energi och transporter. Majoriteten av företagen är verksamma inom livsmedelsindustrin eller underleverantörer till dessa. Samarbetet mellan företagen är omfattande. Det är kostnadseffektivt för företagen och skonsamt för miljön. 70 % av de kött-, fläsk- och charkuteriprodukter som konsumeras i Stockholm distribueras via området.