Området

B0000142


Slakthusområdet, strax söder om Stockholm, är norra Europas största partihandelsområde för kött, fläsk och charkuteriprodukter.
Slakthusområdet har ett strategiskt läge strax söder om Stockholms stadskärna. Drygt 250 företag delar på resurser som mark, vatten, energi och transporter. Det är kostnadseffektivt för företagen och skonsamt för miljön.

70 % av de kött-, fläsk- och charkuteriprodukter som konsumeras i Stockholm distribueras via Slakthusområdet.