Bli medlem

FSF är den samlande kraften företagsamheten för Slakthusområdet och en mycket stor andel av områdets företag är medlemmar.

Tack vare det stora antalet medlemmar lyssnar stadens förvaltningar och bolag på FSF:s synpunkter i olika frågor. På en rad områden har vi lyckats åstadkomma förbättringar för områdets företag och deras anställda. Som medlem kan även du göra din röst hörd.

Ansök om medlemskap, årsavgift 1 000 kr.

Företagsnamn  
 
Kontaktperson, förnamn
Kontaktperson, efternamn
Postadress (gata/box)  
Besöksadress
Postnummer  
Postort  
Telefon
Fax
E-post   
Hemsida (format: www.foretaget.se)  
Kort verksamhetsbeskrivning