Publicerad: den 19 april 2017

Överklagan Sandstugan 3

Stockholm stad har tagit ställning till var de nya nödbostäderna för flyktingar ska placeras. Modullägenheterna är tänkt att forma hela kvarter och ligga utspridda i Stockholm. Totalt handlar det om 4 000 bostäder som har upphandlats.

Största etableringar får Enskede-Årsta-Vantör. Detta är temporära bygglov i upp till tio år. I Slakthusområdet, vid gamla spåren nedanför Hallvägen beräknas upp till 500 boende placeras i tillfälliga moduler.

FSF, Föreningen Slakthusområdets Företag har stor förståelse för att den omfattande flyktingströmmen till Stockholm och välkomnar Stockholm stads initiativ till hantering av den ansträngda bostadssituationen med tillfälliga lösningar.

FSF anser dock att nuvarande val av plats är olycklig dels utifrån aspekterna arbetsmiljö och trafiksäkerhet men även utifrån ett humanitärt ställningstagande. FSF har därmed valt att överklaga Stockholm stads beslut till Länsstyrelsen.Läs mer i bifogad länk:

Överklagan Sandstugan 3 Hallvägen

 


Fler nyheter