Publicerad: den 2 februari 2017

Välkommen till FSF årsmöte 2017 den 16:e februari

Den 31/1 fattade Fastighetsnämnden beslut om att bygga Stockholms livsmedelscentrum i Larsboda – en investering på 1,2 miljarder. Ärendet kommer slutgiltigt att tas av politikerna i Stadshuset (kommunfullmäktige) under april.

Därefter påbörjas hyresförhandlingar med de som tecknat avsiktsförklaring eller meddelat Fastighetskontoret att man är intresserad att flytta till Larsboda. Hyresförhandlingarna beräknas påbörjas under maj/juni. 

Som tidigare nämnts finns oro och ovisshet kring flera frågor bl.a. hög hyresnivå i förslaget, erbjuden ersättningsyta anpassad efter verksamhetens behov, vad besittningsskydd innebär, mitt företags rättigheter i samband med kommande förhandlingar med Stockholm stad etc. Här behöver vi fördjupad kunskap och rådgivning.

Det här är så viktiga frågor, även om företagens behov och förutsättningar ser väldigt olika ut, så tror vi på en fortsatt samordning kring dessa frågor. Mer om detta på årsmötet.

Datum och tid: torsdag den 16 februari, kl 14.30 Plats: Restaurang Lokanta, Hallvägen 7 B

Anmälan: anmäl dig senast den 15:e februari till info@slakthusomradet.nu

eller med vändande mail. Spridd gärna den här informationen till andra företagare i området.

 

 Inbjudan och dagordning bifogas, hämtas här. Övriga möteshandlingar delas ut på möte.

Varmt välkomna!

Peter Ögren (ordförande) och styrelsen
 

 
Fler nyheter