Publicerad: den 27 januari 2017

Öppet brev till medlemmar om Stockholms Livsmedelscentrum

På tisdag den 31 januari är det dags att ta beslut om Stockholms Livsmedelscentrum, Larsboda, i Fastighetsnämnden – en investering på 1,2 miljarder. Planen är att bygga tre stora byggnader med plats för företag. Byggnadernas yta är 28500 kvm. Bygget är villkorat, vilket innebär att staden inte kommer att sätta igång och bygga förrän 65 procent av lokalerna är uthyrda.

Fastighetskontorets förslag till beslut kan läsa i sin helhet, se nedan.

Det finns flera tvivel kring Fastighetskontorets förslag som gör att det finns ett behov av att informera Föreningens medlemmar såsom vi i styrelsen tolkat förslaget.

Det känns otroligt skönt att vi är ett steg närmare ett spadtag i Larsboda och nytt Livsmedelscentrum. Vi har varit positiva till att utveckla Larsboda som ett Livsmedelscentrum. Här har företagen tagit ett stort ansvar för att förverkliga den möjligheten tillsammans med stadens Fastighetskontor.

Inför kommande beslut och förslag från Fastighetskontoret har vi träffat såväl den nuvarande majoriteten som fler av oppositionspartierna i Stadshuset. I bifogat brev finner du texten i sin helhet och även noteringar från mötet med ansvarig politiker vice finansborgarråd Jan Valeskog.

Hälsningar

Peter Ögren
Ordförande i FSF

Öppet brev till medlemmar om Livsmedelscentrum

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1873520

Fler nyheter