Publicerad: den 15 november 2016

2016 11 15 - Öppet brev till medlemmar om Larsboda

Vi har fått information från stadens tjänstemän om att staden tvekar angående de investeringar som måste göras i Larsboda. Och kanske också hota hela projektet och dess framtida ambitionsnivå. Det är djupt beklagligt, då planeringen av Larsboda har pågått länge och ovissheten ser nu ut att bli långvarig. Med anledning av detta vill vi, i bifogat brev, beskriva situationen och som vi i styrelsen tolkat den. Vi vill komma till klarhet om varför bilden tycks ha ändrats från tidigare ambitionsnivå och presentation från staden.

I bifogat brev finner du texten i sin helhet och även skrivelse till ansvarig politiker, finansborgarrådet Karin Wanngård.

Hälsningar

Peter Ögren
Ordförande i FSF

Här läser du brevet i sin helhet, här.


 


Fler nyheter