Publicerad: den 19 januari 2016

Pågående samrådsmöte från 8 december till 1 februari 2016.

Programsamråd för Slakthusområdet pågår 8 december till 1 februari 2016. Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service och nya parker och torg samverkar.

Stockholms stad planerar för 3 000-4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns ska bevaras och stå sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Larsboda livsmedelscenter.

 

Läs mer på Stockholms stads webb-plats: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaden/Slakthusomradet/

 


Fler nyheter