Aktuellt

Publicerad : den 7 mars 2018

Årsmöte 2018

Välkommen till FSF information och årsmöte i Slakthusområdet!

Det händer nu och det händer fort! - Kom och få information om vad som händer i området. Vilka byggnader ska rivas? Hur påverkar rivningsarbetena pågående verksamhet i området? [Läs mer]
Publicerad : den 19 april 2017

Överklagan Sandstugan 3

Stockholm stad har tagit ställning till var de nya nödbostäderna för flyktingar ska placeras. Modullägenheterna är tänkt att forma hela kvarter och ligga utspridda i Stockholm. Totalt handlar det om 4 000 bostäder som har upphandlats.

Största etableringar får Enskede-Årsta-Vantör. Detta är temporära bygglov i upp till tio år. I Slakthusområdet, vid gamla spåren nedanför Hallvägen beräknas upp till 500 boende placeras i tillfälliga moduler.
[Läs mer]
Publicerad : den 19 april 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Tack, för ett informativt möte!

Torsdag den 16 februari ordnade FSF, Föreningen Slakthusområdets Företag årsmöte. Välbesökt årsmöte för ett 30-tal medlemmar och samarbetspartners på restaurang Lokanta. Peter Ögren, ordförande i Företagsgruppen, var värd. Nedan kan du läsa årsmötesprotokollet för 2017 i sin helhet. [Läs mer]
Publicerad : den 2 februari 2017

Välkommen till FSF årsmöte 2017 den 16:e februari

[Läs mer]
Publicerad : den 27 januari 2017

Öppet brev till medlemmar om Stockholms Livsmedelscentrum

På tisdag den 31 januari är det dags att ta beslut om Stockholms Livsmedelscentrum, Larsboda, i Fastighetsnämnden – en investering på 1,2 miljarder. Planen är att bygga tre stora byggnader med plats för företag. Byggnadernas yta är 28500 kvm. Bygget är villkorat, vilket innebär att staden inte kommer att sätta igång och bygga förrän 65 procent av lokalerna är uthyrda.

Fastighetskontorets förslag till beslut kan läsa i sin helhet, se nedan.

Det finns flera tvivel kring Fastighetskontorets förslag som gör att det finns ett behov av att informera Föreningens medlemmar såsom vi i styrelsen tolkat förslaget.

Det känns otroligt skönt att vi är ett steg närmare ett spadtag i Larsboda och nytt Livsmedelscentrum. Vi har varit positiva till att utveckla Larsboda som ett Livsmedelscentrum. Här har företagen tagit ett stort ansvar för att förverkliga den möjligheten tillsammans med stadens Fastighetskontor.

Inför kommande beslut och förslag från Fastighetskontoret har vi träffat såväl den nuvarande majoriteten som fler av oppositionspartierna i Stadshuset. I bifogat brev finner du texten i sin helhet och även noteringar från mötet med ansvarig politiker vice finansborgarråd Jan Valeskog.

Hälsningar

Peter Ögren
Ordförande i FSF [Läs mer]
Publicerad : den 15 november 2016

2016 11 15 - Öppet brev till medlemmar om Larsboda

Vi har fått information från stadens tjänstemän om att staden tvekar angående de investeringar som måste göras i Larsboda. Och kanske också hota hela projektet och dess framtida ambitionsnivå. Det är djupt beklagligt, då planeringen av Larsboda har pågått länge och ovissheten ser nu ut att bli långvarig. Med anledning av detta vill vi, i bifogat brev, beskriva situationen och som vi i styrelsen tolkat den. Vi vill komma till klarhet om varför bilden tycks ha ändrats från tidigare ambitionsnivå och presentation från staden.

I bifogat brev finner du texten i sin helhet och även skrivelse till ansvarig politiker, finansborgarrådet Karin Wanngård.

Hälsningar

Peter Ögren
Ordförande i FSF

[Läs mer]
Publicerad : den 22 april 2016

Protokoll från årsmöte 2016

Läs om vad som bestämdes på årsmötet och ladda ned protokollet här. [Läs mer]
Publicerad : den 25 februari 2016

Välkommen till årsmötet 2016!

På årsmötet sätter vi fokus på vad som händer med de företag som finns i Slakthusområdet idag. [Läs mer]
Publicerad : den 19 januari 2016

Pågående samrådsmöte från 8 december till 1 februari 2016.

Programsamråd för Slakthusområdet pågår 8 december till 1 februari 2016. Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service och nya parker och torg samverkar.

Stockholms stad planerar för 3 000-4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns ska bevaras och stå sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Larsboda livsmedelscenter. [Läs mer]
Publicerad : den 9 september 2015

Avstängt för biltrafik

Meddelande från arrangörerna av loppet The Color Run Night!
Helt avstängt för biltrafik i Slakthusområdet fredag den 11 september, kl 20.00-23.00 under loppet The Color Run Night.
[Läs mer]
Publicerad : den 9 september 2015

Begränsad framkomlighet i Slakthusområdet fredag den 11/9

Fredag den 11/9 kommer motionsloppet The Color Run gå av stapeln i Slakthusområdet. [Läs mer]
Publicerad : den 3 april 2014

Protokoll från FSF:s årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte i FSF, Föreningen Slakthusområdets Företag den 2014-04-01 [Läs mer]
Publicerad : den 18 mars 2014

Hallvägen stängs av

Hallvägen norra del kommer vara avstängd med begränsad framkomlighet söndag den 13 april kl 13-16:00.
Man kommer kunna komma in i området från södra sidan under de 3 timmarna. [Läs mer]
Publicerad : den 12 februari 2014

Lediga lokaler

Stockholms stads Fastighetskontor har ett antal lediga kontors- och produktionslokaler för uthyrning. [Läs mer]
Publicerad : den 4 februari 2014

Politisk strid kan stoppa IKEA vid Globen

För ett år sedan skrevs ett intentionsavtal om att etablera Ikea söder om Slakthusområdet, där SL idag har en rangerbangård. Men nu har det blåst upp en politisk strid om den tänkta etableringen. [Läs mer]